میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویتافراد حاضر

نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 03:09 صبح در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 03:08 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:08 صبح در حال خواندن موضوع بحث و بررسی پیرامون کنکور دکترای انورماتیک پزشکی 93-94
مهمان 03:08 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:07 صبح در حال خواندن موضوع نتایج کنکور 94
مهمان 03:07 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:06 صبح در حال خواندن موضوع انفورماتیک پزشکی و بیو انفورماتیک
مهمان 03:06 صبح در حال خواندن موضوع اعلام ظرفیت ها
مهمان 03:04 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:02 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:01 صبح در حال جستجو انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران
مهمان 03:01 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 03:01 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:01 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:01 صبح در حال رتبه دادن به موضوع
مهمان 03:01 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:00 صبح در حال مشاهده انجمن دانلود نرم افزار
مهمان 03:00 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:00 صبح در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 03:00 صبح در حال خواندن موضوع وبلاگ همکاران تامین اجتماعی دانش اموخته مدارک پزشکی و HIT
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه