میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معماری نوین اطلاعات در ویرایش 11 طبقه بندی بین المللی بیماری ها

#1
ازميان فعالي تهاي متعدد سازمان جهاني بهداشت، سيستم طبقه بندي بين المللي بيماري ها
مهمترين و موفقترين محصول در طول تاريخ فعاليتهاي اين سازمان به شمار م يآيد. ( ICD = Classification of diseases
منتهي استفاده از آن در سا لهاي اخير به جهت تحولات و نياز هاي به وجود آمده باچالشهاي عمده اي روبرو بوده است. از
و همچنين مراحل شكل گيري معماري اين طبقه بندي جهاني ICD اين رو هدف اين مقاله بررسي لزوم بازنگري نو در ساختار
جهت تأكيد بر ملزومات شكل گيري و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي نوين است.
و سايتهاي NLM,SCIENCEDIRECT, WHO مروري بر مطالعات: اين مطالعه مروري با جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي
انجام شده است. ICD در سه حوزه اهميت، مشكلات و ويرايش جديد ،ICD اختصاصي مربوط به ويرايش 11
بحث و نتيجه گيري: افزايش نياز هاي تخصصي و كمبود رده هاي فرعي متناسب با نياز هاي بين المللي، توصي فهاي متفاوت از
اين رده بندي با توجه به نيازهاي موضوعي و منطقه اي و دركنار آن نياز به تعامل با ترمينولوژي هاي مختلف موجب گرديده
تا سازمان جهاني بهداشت رويكرد جديدي را در زمينه ويرايش اين طبقه بندي بر اساس معماري پويا طراحي نمايد. اين
معماري از ويكي معنايي و با سطوح داوري چهار مرحله اي براي ارائه ساختار هستي شناسي سه لايه اي استفاده كرده است. اين
ويرايش فعلاً در مراحل آزمايشي است و پيش بيني ميشود كه بعد از اجرا بتواند در تعامل و كنش پذيري ترمينولوژيها
مختلف و استقرار پرونده الكترونيك سلامت نقش مهمي ايفا نمايد.


فایل‌های پیوست
.pdf   IUMS_Journal_Systems-v14n45p65.pdf (اندازه 255.45 KB / تعداد دانلود: 51,545)
در مقابل تقدير خداوند مثل کودکی يکساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی می خندد،چون ايمان دارد که تو او را خواهی گرفت
 سپاس شده توسط elahe ، xanti ، salar ، hadi ، prince90 ، rajabioun10 ، Shiva Faramarzi ، hero ، goleyas ، سمیراجون ، فرناز-ش


موضوعات مشابه ...
موضوع
  طبقه بندي سرطان
  طبقه بندی بیماریهای چشم و گوش
  طبقه بندي سرطان
Brick آشنایی با سیستم نامگذاری و طبقه بندی بیماری ها
Heart سیستم طبقه بندی مراقبت بالینی CCC
Brick تعيين وضعيت سيستم هاي طبقه بندي نئوپلاسم ها درمراكز آموزشي درماني
Star مقایسه سیستم های طبقه بندی مربوط به داده های پرستاری
Brick مقایسه ی طبقه بندی علل خارجی صدمات در کشورهای منتخب و ارائه الگویی برای ایران
Brick كاربرد كامپيوتر در كدگذاري اطلاعات مراقبت بهداشتيکاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان