میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

... 30 ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی...

#1
ضرب المثل: Without a doubt
مفهوم به انگلیسی:It is certain
مفهوم به فارسی :بدون شك

ضرب المثل: Word of mouth

مفهوم به انگلیسی:News that travels from person to person
مفهوم به فارسی :خبرهایی كه از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود

ضرب المثل: You can’t judge a bookby its cover

مفهوم به انگلیسیBig Grinon’t make judgments based only on appearances
مفهوم به فارسی: از روی ظاهر قضاوت نكن

ضرب المثل: Your guess is as good as mine

مفهوم به انگلیسی:You can’t speak with certainty about something
مفهوم به فارسی :نمیتوانیدبا قاطعیت در مورد مطلبی صحبت كنید

ضرب المثل: A friend in need is afriend indeed

مفهوم به انگلیسی: a real friend is one who is supportive in times of trouble
مفهوم به فارسی : دوستواقعیکسی است که در موقع مشکلات همراه ما هست.

ضرب المثل: new broom sweeps clean

مفهوم به انگلیسی: something new and in good condition works better
مفهوم به فارسی :چیزجدید و خوب بهتر کار می کند.

ضرب المثل: A stitch in time savesnine

مفهوم به انگلیسی : little preventive maintenance can savethe need for repairs later
مفهوم به فارسی :مراقبتبیشتر باعث میشود که احتیاجی به تعمیر دوباره نباشد.

ضرب المثل: Barking up the wrongtree

مفهوم به انگلیسی: make an error; make a claim to the incorrect person
مفهوم به فارسی :درستکردن یک مشکل وخطلا برای یک نفر

ضرب المثل: First come, first served

مفهوم به انگلیسی: person who arrives first is served first
مفهوم به فارسی : هرکسزودتر آمده باشد زودتر میرود.

ضرب المثل: Tit for tat

مفهوم به انگلیسی: this for that,
مفهوم به فارسی :اینبرای آن

ضرب المثل: A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush

مفهوم به انگلیسی: Keep what you have and don’t be greedy for more
مفهوم به فارسی : بهچیزی كه داری قانع باش

ضرب المثل: A Blessing In Disguise

مفهوم به انگلیسی: A good thing that you don’t recognize at first
مفهوم به فارسی : چیزخوبی كه در ابتدا قدرش را نمیدانید

ضرب المثل: A Chip On Your Shoulder

مفهوم به انگلیسی: Angry because of what happened in the past
مفهوم به فارسی :عصبانی بودن بخاطر چیزی كه قبلا اتفاق افتاده

ضرب المثل: A Dime A Dozen

مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get
مفهوم به فارسی : چیزیكه ارزان و راحت بدست بیاید

ضرب المثل: A Drop In The Bucket

مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small
مفهوم به فارسی : چیزیكه بدلیل كوچك بودن اهمیت ندارد

ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted

مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily
مفهوم به فارسی : یهاحمق راحت پولشو از دست میده

ضرب المثل: A Penny Saved Is A Penny Earned

مفهوم به انگلیسی: Little by little you’ll save money by not spending your money
مفهوم به فارسی : قطرهقطره جمع گردد وانگهی دریا شود

ضرب المثل: A Piece Of Cake

مفهوم به انگلیسی: Something that is very easy to do
مفهوم به فارسی : كاریكه انجام آن ساده است.
معادل در فارسی: مثل آب خوردن

ضرب المثل: A Shot In The Dark

مفهوم به انگلیسی: A guess when you don’t know the facts
مفهوم به فارسی : حدسزدن چیزی وقتی که تو واقعیت رو نمی دونی

ضرب المثل: A Slap On The Wrist

مفهوم به انگلیسی: A punishment that is very mild
مفهوم به فارسی : تنبیهخیلی ملایم

ضرب المثل: A Slip Of The Tongue

مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say
مفهوم به فارسی : وقتیچیزی را گفته اید كه قصد گفتنش را نداشته اید
 سپاس شده توسط MaN!a ، سميرا ، hamidi ، hadi ، rajabioun10 ، mazari
#2
جالب بودRose
خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم
به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .
 سپاس شده توسط قاصدک


موضوعات مشابه ...
موضوع
Information واژگان کتاب 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی[مفید برای داوطلبین انفورماتیک و HIT]
Heart فایل صوتی داستان انگلیسی
  504_Absolutely_Essential_Words(کتاب 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی)
  دانلود برترین کتابهای زبان انگلیسی
  آموزش لغات ضروری مکالمه زبان انگلیسی همراه تلفظ Essential Words v5.0.0.0 x86/x64
  نرم افزار 1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی
  تست انگلیسی
  مکالمات روزمره انگلیسی
Big Grin گرامر زبان انگلیسی بصورت خلاصهکاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان