میهمان گرامی ، خوش آمدید . عضــویترتبه موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نمونه تست هاي رياضي و امار-كنكور انفورماتيك 92

#1
رياضي:

1-اگرhog2=0.3و log3=.05 باشد انگاه log60 كدام است
(مبناي log ها را به طور پيش فرض 10 در نظر بگيريد)؟
(آزمون سال 89)

الف1.8 ب)1.5 ج)1.6 د) 1.9
2.ضريب جمله يab كه توان a برابر 3 وتوان bبرابر 2 را در بسط (a+b) به توان 5 چقدر است؟ (آزمون سال 90)

الف)5 ب)10 ج)15 د)13.فرض كنيد log2=A وlog3=B (مبناي هر logرا 10 بگيريد) انگاه log30 در مبناي 2 برابر است با؟ (آزمون سال 88)

الف) A/B ب)B/A
ج) B+1/A د)B+1
4.حاصل عبارت !0/!2 (آزمون سال 90)

الف)2 ب) +&(اين علامت بي نهايت)
ج) -&(اين علامت بي نهايت) د)15. اگرF(1+X=x^2-3x+2) باشد f(x) برابر كدام است؟(آزمون سال91)الف) x^2-5x+6 ب)x^2-3x+2 ج) x^2+5x-6

د)x^2-5x-6
بودنش عادتی است عین نفس کشیدن!
"""""خدا را میگویم"""""""
همیشه همراهت .......
 سپاس شده توسط Harika ، shahla_r ، MaN!a ، Roya-A ، heidari ، hadi ، nazeri
#2
یه پیشنهاد
سوالای کنکور انفورماتیک رو حل کنید RolleyesHimt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)
[عکس: himt.ir%20(11).gif]
#3
(8-دي-1391، 06:31 عصر)rezavig20 نوشته: *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*یه پیشنهاد
سوالای کنکور انفورماتیک رو حل کنید RolleyesHimt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)Himt.ir (11)
[عکس: himt.ir%20(11).gif]

سلام رضا خان
بیشتر سوالایی که قراره بزارم تو این تایپیک سوال های کنکور جواب سوال ها رو هم میزارم جدا ولی بهتره اول خود بچه ها سوال هارو حل کنن [عکس: bokmal.gif] [عکس: mail1.gif]بعد من جواب ها رو هم میزارم سایت جداگانه

ممنون از پیشنهادتRoseRose
شرمنده از همگیBlush ولی خواهش میکنم تو این تاپیک چیزی ننویسین اگه پیشنهاد یا سوال داشتین توی تایپیک مطالعه گروهی ریاضی بزارین در حد توانم سعی میکنم مطابق خواسته های شما پیش برمRoseRoseRose

بودنش عادتی است عین نفس کشیدن!
"""""خدا را میگویم"""""""
همیشه همراهت .......
 سپاس شده توسط Harika ، rezavig20 ، MaN!a ، hadi
#4
6. فرض کنید x - 1/x مقدار x^2 + 1/x^2 چیست؟ (آزمون سال 88)
الف)12 ب)14 ج)16 د)18

7. مقدار [x-1]- [x] در نقطه ی x=1/3 را به دست اورید؟ (آزمون سال 90)

الف) صفر ب) 1 ج) 1- د) 3/1-

سوالات امار
1. کدام یک از شاخص ها ی زیر جزء شاخص مرگکزی نیست؟ (آزمون سال 88)
الف) واریانس ب) میانگین ج) میانه د) نما

2. خطای معیار عبارت است از (آزمون سال 88)
1) جذر مثبت واریانس مشاهدات 2)جذر مثبت انحراف معیار مشاهدات 3)جذر مثبت واریانس میانگین مشاهدات
4) جذر مثبت انحراف معیار میانگین مشاهدات


3. در یک مجموعه داده نصف تعداد مشاهدات همواره بزرگ تر یا مساوی کدام یک از شاخص ها است؟ (آزمون سال 89)
1) صدک پنجاهم 2) میانگین 3) نما 4) چارک سوم


4. اگر واریانس یک متغییر در جامعه یA بزرگ تر از واریانس در جامعه B باشد در این صورت (آزمون سال 89)

1)انحراف معیار A همواره بزرگتر از انحراف B است 2)خطای معیار A همواره بزرگ تر از خطای معیار B
3)انحراف معیار A ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از انحراف معیار B
4)خطای معیار A همواره کوچکتر از خطای معیار B


5. وزن 6 نوزاد در یک نمونه تصادفی 2.8 ؛ 2.8 ؛2.9 ؛ 3 ؛ 3.1؛ 3.2 کیلو گرم به دست امده است. ميانه وزن نوزادان عبارت است از(آزمون سال 88)
الف) 2.90 ب) 2.95 ج)3.0 د) 2.8


6. واریانس نمونه اعداد 11؛ 12؛ 13 ؛ 14 ؛ 15 عبارت است(آزمون سال88)
الف) 2 ب).2.5 ج) 1 د)3


7. خطای معیار نمونه تصادفی {1؛ 3 ؛ 5؛ 7؛ 9} برابر است با (آزمون سال 91)
الف) 5 ب) جذر 2 ج)10 د)جذر 10


8. براورد ضریب تغییرات در یک نمونه تصادفی 3 تایی 13؛ 7؛ 10 برابر (ازمون سال 91)
الف)0.9 ب)0.3 ج)1.1 د) 3.3
بودنش عادتی است عین نفس کشیدن!
"""""خدا را میگویم"""""""
همیشه همراهت .......
 سپاس شده توسط موحديان ، shahla_r ، MaN!a ، Roya-A ، hadi
#5
"به نام او كه جز او نيست غم خوارمان "
1. معكوس تابع[عکس: eq.latex?f(x)=\log _{a}(x+\sqrt{{x}^{2}+1})] كدام است؟ازمون سال90


الف)[عکس: eq.latex?{f}^{-1}(x)=\frac{1}{2}\left({a...-x}\right)] ب)[عکس: eq.latex?{f}^{-1}(x)=\frac{1}{2}\left({a...-x}\right)]
ج)[عکس: eq.latex?{f}^{-1}(x)={a}^{-x}] د)[عکس: eq.latex?{f}^{-1}(x)={a}^{x}]

2.دامنه تابع[عکس: eq.latex?f(x)=\frac{3x-4}{\left(20x-2 \r...sqrt{x-9}}] كدام است؟ازمون 89

الف) [عکس: eq.latex?\\{x:x>9}] ب) [عکس: eq.latex?{x:x>\frac{1}{10}}]

ج)[عکس: eq.latex?{x:x\neq \frac{1}{10}}] د)[عکس: eq.latex?{x:x\neq \frac{1}{10},x\geq 9}]

3.حد تابع [عکس: eq.latex?f(x)=\frac{{x}^{2}-1}{x+1}] را در نقطهx=-1 عبارت است از: ازمون 90الف)صفر ب)[عکس: eq.latex?+\propto] ج)[عکس: eq.latex?-\propto] د)2-

4.[عکس: eq.latex?\lim_{n\rightarrow \propto }\su...{2}}(2i-1)] كدام است؟ ازمون 89

الف)صفر ب)1 ج)-1 د)[عکس: eq.latex?+\propto]

5. [عکس: eq.latex?\lim_{x\rightarrow \0 }\frac{x}{\tan 3x}] كدام است؟ازمون 91
الف)3 ب) [عکس: eq.latex?\frac{1}{3}] ج)صفر د) تعريف نشده

6.[عکس: eq.latex?\lim_{x\rightarrow \propto }{\l...ac{1}{3x}}] كدا است؟ ازمون 91
الف)1 ب) [عکس: eq.latex?\large {e}^{\frac{1}{3}}] ج) صفر د)[عکس: eq.latex?\large \frac{3}{2}]

7.اگر تابع [عکس: eq.latex?\large f(x)=\frac{3{x}^{2}-12}{x-2}] پيوسته باشد [عکس: eq.latex?\large f(2)] كدام است؟ ازمون91

الف)صفر ب)6 ج) 12 د)[عکس: eq.latex?\large \propto]

8. [عکس: eq.latex?\large \lim_{x\rightarrow \prop...frac{1}{x}] برابر است؟ ازمون 91

الف)1 ب)[عکس: eq.latex?\large \propto] ج)صفر د)2

9. مجانب هاي تابع[عکس: eq.latex?\large y=\frac{3{x}^{2}-2x-1}{{x}^{2}-3x+2}] كدام اند؟

الف)x=1,3 ,y=2 ب)x=2,1 ,y=3 ج) x=1,1/3 ,y=2 د)x=3,1 ,y=1/2


9.مقدار [عکس: eq.latex?\large \left[-\frac{8}{3} \right]] كدام است؟ ازمون 91

الف) 3- ب)2- ج)3 د)2

10.در صورتي كه [عکس: eq.latex?A=\begin{bmatrix} 1&2&a...d{bmatrix}] و [عکس: eq.latex?B=\begin{bmatrix} 3&4&a...d{bmatrix}] مقدار AB كدام است؟ ازمون 91

الف)[عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 8&13&am...d{bmatrix}] ب)[عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 13&8&am...d{bmatrix}] ج) [عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 2&13&am...d{bmatrix}] د)[عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} -2&8&am...d{bmatrix}]


11. معكوس ماتريس [عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 3&1&...d{bmatrix}]؟ ازمون 91

الف)[عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 2&-1&am...d{bmatrix}] ب)[عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 1&-\fra...d{bmatrix}] ج) [عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} -4&3&am...d{bmatrix}] د)[عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} -2&\fra...d{bmatrix}]

12. رتبه ماتريس [عکس: eq.latex?\begin{bmatrix} 0&1&...d{bmatrix}] برابر است با؟ ازمون 91

الف)1 ب)ريشه ندارد ج) 2 د)3


ودر اخر دوستان عزيز اين كل سوال هاي كنكور از سال 88 تا 91 تا فصل 4 كه خونديم
اين سوال ها بهترين محك براي ميزان ياد گيريتونه

"يا حق"
بودنش عادتی است عین نفس کشیدن!
"""""خدا را میگویم"""""""
همیشه همراهت .......
 سپاس شده توسط Mahtab ، موحديان ، MaN!a ، nazeri ، Roya-A ، hadi


موضوعات مشابه ...
موضوع
  خلاصه امار :مطالعه گروهی امار و ریاضی کنکور انفورماتیک 92
  مطالعه گروهي برنامه نويسي و ساختمان داده كنكور انفورماتيك
  مطالعه گروهی درس ریاضی و امار
  زمان كل كنكور
  تست آماربراي كنكور ارشدانفورماتيك
  جزوه امار پارسه
  خلاصه فصل اول امار :مطالعه گروهی امار و ریاضی کنکور انفورماتیک 92کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان